Samojed Baby Školka je projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie zručností majiteľov a ich samojedov v celej všestrannosti, ktorá je plemenu vlastná. Je súčasťou nášho chovateľského servisu, ktorý poskytujeme majiteľom našich šteniatok. Myšlienka vzišla práve z dopytu majiteľov našich šteniatok.

Samoyed Baby School 1.

11.10 2014

PHOTOGALLERY

Samoyed Baby School 2.

4.4 2015

PHOTOGALLERY